სჯობს ემალის ჭურჭელში გააჩეროთ.

თუ დიდი ხნით არ ინახავთ, რა თქმა უნდა, შეიძლება.

Please follow and like us: